Regulamin


1. Internetowy serwis twoje-modelki.com jest przeznaczony dla fotomodelek, fotografów, oraz osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy z fotomodelkami lub fotografami.

2. Rejestracja użytkownika w serwisie twoje-modelki.com jest bezpłatna. Rejestracja w serwisie następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego i postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu rejestracyjnym. W serwisie mogą się rejestrować: fotomodelki, osoby chcące zostać fotomodelkami, fotografowie i studia fotograficzne.

3. Serwis zajmuje się wyłącznie prezentacją ofert umieszczonych w nim przez zarejestrowanych użytkowników. Serwis nie pośredniczy w uzgadnianiu warunków pracy i współpracy pomiędzy użytkownikami serwisu i nie odpowiada za treść ogłoszeń umieszczonych w serwisie.

4. Użytkownikiem serwisu jest osoba, która dokonała rejestracji w serwisie twoje-modelki.pl. Rejestracja użytkownika w serwisie twoje-modelki.pl oznacza, że akceptuje on niniejszy regulamin.

5. Administratorem serwisu twoje-modelki.pl jest: Przedsiębiorstwo AURORA, z siedzibą: 37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 52

6. Użytkownik może opublikować w serwisie zdjęcia do których posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie. Umieszczenie zdjęcia w serwisie jest równoznaczne z oświadczeniem, że użytkownik posiada prawo do publikacji zdjęcia i wyraża zgodę na jego publikację. Rejestracja użytkownika w serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na: publikację danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, na wykorzystanie tych danych w celach marketingowych przez administratorów serwisu twoje-modelki.com, otrzymywanie korespondencji od administratorów i innych uzytkowników serwisu twoje-modelki.pl.

7. Modelki, które nie ukończyły 18 lat mogą publikować w serwisie swoje profile wyłącznie po uzyskaniu zgody swoich opieków prawnych, którzy muszą zapoznać się z regulaminem serwisu twoje-modelki.pl i wyrazić zgodę na rejestrację w serwisie. W formularzu rejestracyjnym należy podać adres e-mailowy oraz telefon opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej rejestrującej się w serwisie. Osoby, które nie ukończyły 18 lat nie moga zaznaczać zakresu pozowania: nagość zakryta, akt i erotyka. W serwisie nie mogą rejestrować się osoby, które nie ukończyły 16 roku życia.

8. W celu całkowitego usunięcia swojego profilu z serwisu Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem serwisu za pomocą formularza kontaktowego. W celu całkowitego usunięcia profilu należy podać swój login oraz hasło używane do lugowania się na stronie.

9. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opublikowanie przez użytkownika serwisu zdjęć, do publikacji których użytkownik nie miał prawa. Użytkownik oświadcza, że publikując w serwisie fotografie i prace graficzne ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

10. Administrator serwisu twoje-modelki.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki materiały zamieszczone na stronach serwisu zostaną wykorzystane przez osoby trzecie.

11. W polach tekstowych w profilach użytkowników zarejestrowanych jako modelka zabrania się podawania danych teleadresowych i linków do innych stron internetowych.

12. Administor serwisu odrzuci nadesłane zgłoszenie jeśli jest ono niekompletne, zawiera zdjęcia niezwiązane z tematyką serwisu, zdjęcia o niskiej jakości lub zdjęcia zawierające sygnatury innych serwisów internetowych. Na stronach serwisu twoje-modelki.pl zakazane jest publikowanie zdjęć niezgodnych z obowiązującym prawem.

13. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do: weryfikacji ogłoszeń umieszczanych w serwisie, usuwania z ogłoszeń treści niezgodnych z regulaminem serwisu, usuwania z ogłoszeń zdjęć. Powyższe zmiany mogą być dokonywane bez konsultacji z użytkownikiem i administr nie jest zobowiązany do przedstawiania powodu dokonania tych zmian.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia z serwisu lub do likwidacji całego serwisu bez podania przyczyn. W takim przypadku użytkownikom serwisu nie przysługuje zwrot jakichkolwiek opłat wniesionych tytułem użytkowania serwisu, w szczególności opłat za: uzyskanie dostępu do zastrzeżonych części serwisu, pozycjonowanie profilu oraz za dzierżawę powierzchni reklamowej w serwisie.

15. Administrator serwisu twoje-modelki.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie w dowolnym czasie, obowiązujących ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie przez informację na stronie serwisu.

(c) by Twoje-modelki.pl | katalog sklepów | mapa strony | projektowanie stron | randki | darmowe ogłoszenia | modelki | 
  twoje-modelki.pl - RSS